Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1122.3 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
Preliminary contract of sale of immovable property Slobodan pristup

Pravni temelj

268. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o posredovanju - uloga posrednika (Rev x 1195/11-2)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige – kupoprodaja preko drugog (Gž-75/2022-3).
Predugovor (Gž-655/2019-2)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)
Kapara - kad nema kupoprodaje (Rev 3248/1999)
Kupoprodaja tuđe stvari (Rev -1370/09-2)
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Prava na temelju predugovora (Gž-554/09-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Kupoprodaja - jamstveni list (Pž-4535/02)
Napomena

Predugovor    ugovor kojim se ugovorne strane obvezuju da će nakon nekoga vremena sklopiti glavni ugovor. Predugovor obvezuje samo ako sadržava bitne sastojke glavnog ugovora. Za valjanost predugovora ne zahtjeva se određivanje roka u kojem ugovor mora biti sklopljen ali je poželjno jer olakšava određivanje trenutka od kada postoji obveza na sklapanje glavnog ugovora, a samim tim i eventualno prisilno ostvarivanje toga prava (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1246.-1247.) 

 

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko drugo pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji nekretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bitnim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom stanju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kupca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, isplata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, duguje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduzeti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)