Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
Preliminary contract of sale of immovable property

Pravni temelj

268. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
1105 Ugovor o kupoprodaji kuće
2131.1 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji
2131.2 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji (predaje stvari)
2137 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i povrata predujma
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1122.3 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnineSlobodan pristup
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Ispunjenje obveze u roku (Revt-164/09-2)
Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021/2010-2)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)
Prava na temelju predugovora (Gž-554/09-2)
Napomena

 

Predugovor    ugovor kojim se ugovorne strane obvezuju da će nakon nekoga vremena sklopiti glavni ugovor. Predugovor obvezuje samo ako sadržava bitne sastojke glavnog ugovora. Za valjanost predugovora ne zahtjeva se određivanje roka u kojem ugovor mora biti sklopljen ali je poželjno jer olakšava određivanje trenutka od kada postoji obveza na sklapanje glavnog ugovora, a samim tim i eventualno prisilno ostvarivanje toga prava (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1246.-1247.)