Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
Preliminary contract of sale of immovable property

Pravni temelj

268. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1122.3 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnineSlobodan pristup
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
2137 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i povrata predujma
2131.2 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji (predaje stvari)
2131.1 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji
1105 Ugovor o kupoprodaji kuće
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
SUDSKA PRAKSA
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021/2010-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Ispunjenje obveze u roku (Revt-164/09-2)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Predugovor (Gž-655/2019-2)
Prava na temelju predugovora (Gž-554/09-2)
Napomena

 

Predugovor    ugovor kojim se ugovorne strane obvezuju da će nakon nekoga vremena sklopiti glavni ugovor. Predugovor obvezuje samo ako sadržava bitne sastojke glavnog ugovora. Za valjanost predugovora ne zahtjeva se određivanje roka u kojem ugovor mora biti sklopljen ali je poželjno jer olakšava određivanje trenutka od kada postoji obveza na sklapanje glavnog ugovora, a samim tim i eventualno prisilno ostvarivanje toga prava (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1246.-1247.)