Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3100.1 Pravilnik o radu
Employment regulations Slobodan pristup

Pravni temelj

26. i 27. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3110.1 Pravilnik o zaštiti na radu
4155 Pravilnik o poslovnoj tajni
3100.2 Pravilnik o radu
3110.1 Pravilnik o zaštiti na radu
3112 Pravilnik o zaštiti od požara
3120.1 Pravilnik o plaćama
SUDSKA PRAKSA
Pravilnik o zaštiti od požara (Broj: Us-7149/2000-4) (Pr)
Rad na izdvojenom mjestu rada (Mišljenje MGRP)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Kolektivni pregovori (Mišljenje MRMS)
Diskriminacija radnog mjesta (Revr 135/09-2)
Raspuštanje radničkog vijeća - povreda prava osobnosti radnika (Gž-22/2012-2)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Ništetnost pravilnika o radu (Revr 110/2004-2)
Napomena

 

Pravilnik o radu   autonomni, profesionalni izvor radnog prava, skup pravnih pravila kojima poslodavac uređuje uvjete zapošljavanja i rada radnika, prije svega u pogledu plaća, radnog vremena, organizacije rada, postupka i mjera za zaštitu dostojanstva radnika i drugih pitanja važnih za radnike. Poslodavac je u obvezi donijeti i objaviti pravilnik o radu ako zapošljava više od 20 radnika, ako pitanja koja se njime uređuju nisu uređena kolektivnim ugovorom. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1190.)