Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Notice due to the employee's misconduct Slobodan pristup

Pravni temelj

115. st. 1. t. 3. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1600.2 Ugovor o radu
2317 Izvanredni otkaz ugovora o radu
2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
2333 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o redovitom otkazu
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2341 Poziv radniku da iznese obranu
SUDSKA PRAKSA
Rok za podnošenje tužbe protiv otkaza ugovora o radu (Gžr-1278/11-2)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost (Revr-480/2009-2)
Otkaz ugovora o radu - sudski raskid (Gž-789/2009-2)
Postupak prije otkazivanja ugovora o radu (Revr -941/2012-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog napada na poslovođu (Revr-1695/10-2)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Izvanredni otkaz - zadržavanje prikupljene pomoći (Rev r 1583/16-2)
Redoviti otkaz - upozorenje na kršenje prava iz radnog odnosa (Gž R 1025/16)
Redoviti otkaz - upozorenje na kršenje prava iz radnog odnosa (Gž R 1025/16)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - krađa goriva (Revr 2128/15-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Odluka o otkazu - stavljanje izvan snage (Revr 724/2018-2)
Otkazni rok - skraćenje (Gž R-557/2019-2)
Otkaz ugovora o radu - diskriminacija radnika (Gž R-811/2019-2)
Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika (Rev 2578/2019-2)
Otkaz ugovora o radu - bolovanje (Rev 2140/2019-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Neopravdani razlozi za otkaz - podnošenje kaznene prijave protiv direktora (Gž-3760/13-3)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu  način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)