Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2314.1 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Notice due to personal reasons

Pravni temelj

115. st. 1. t. 2.ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2314.2 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
2341 Poziv radniku da iznese obranu
2340 Odluka o privremenom udaljenju radnika s posla
2331 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o osobno uvjetovanom otkazu
1625.2 Sporazum o prestanku ugovora o radu
SUDSKA PRAKSA
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Osobno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr 1074/11-2)
Otpremnina (Revr-244/2004-2)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Otkaz zbog nepovoljne ocjene tijekom probnog rada (Revr 860/09-2)
Zaštita dostojanstva radnika (Revr-312/11-2)
Otpremnina (Revr-1558/10-2)
Usmena odluka o otkazu (Revr-7/11-2)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određenim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)