Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1850 Međuvlasnički ugovor
Slobodan pristup

Pravni temelj

375. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari
2014 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev manjine
2012 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine
2059 Prijedlog za osnivanje služnosti u postupku diobe suvlasništva
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1855 Ugovor o utvrđivanju suvlasničkih udjela
1870 Ugovor o upravljanju nekretninom
SUDSKA PRAKSA
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Suvlasništvo - fizička dioba (Gž-1749/09-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Mišlj. Porezne uprave od 27.6.2017.)
Zajednička pričuva - zastara tražbine (Gž-963/14-2)
Zajednička pričuva (Gž-389/15-2)
Bespravno sagrađena zgrada - međuvlasnički ugovor - pričuva (Gž-3107/14-2)
Zajednička pričuva (10 Gž.1357/12-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Napomena