Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1036 Izjava o uputi
Statement of asignment

Pravni temelj

130. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1052 Izjava o prijeboju (kompenzaciji)
1052 Izjava o prijeboju (kompenzaciji)
1040 Ugovor o obnovi (novaciji)
1030 Ugovor o prijenosu ugovora
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o uputi - oblik (Rev 898/07-2)
Uputa odvjetniku od treće osobe (10 Gž.3156/11-2)
Napomena