Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

141.ZoR i PPIRV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
234401 Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća (sindikat)
234407 Odluka o raspisivanju izvanrednih izbora za radničko vijeće
234408 Odluka o imenovanju izbornog odbora
234409 Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće
234410 Odluka o imenovanju biračkog odbora
234411 Lista kandidata za članove radničkog vijeća
234414 Popis birača na izborima za radničko vijeće
234415 Izvor popisa birača za biračko mjesto
234416 Glasački listić (radničko vijeće sa tri ili više člana)
234418 Zapisnik biračkog odbora
234419 Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za radničko vijeće
234420 Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće
SUDSKA PRAKSA
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Isključenje člana radničkog vijeća (Gž-25/2009-2)
Poništenje izbora za radničko vijeće (Gž-4/2007-2)
Raspuštanje radničkog vijeća - povreda prava osobnosti radnika (Gž-22/2012-2)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Poništenje izbora za radničko vijeće (Gž 4/18-2)
Raspuštanje radničkog vijeća (Gž 7/2019-2)
Izvanredni otkaz - neočitovanje radničkog vijeća (Rev 3512/2019-2)
Napomena