Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2216 Opoziv oporuke
2212 Oporuka sa određenim zamjenikom nasljednika
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
2210 Oporuka
2201 Tužba radi utvrđenja nevaljanosti pisane oporuke
2240 Potvrda o međunarodnoj oporuci
SUDSKA PRAKSA
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljednička izjava (GŽ-871/05)
Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Napomena

Oporuka    razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)