Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2213 Oporuka sa zapisom

Pravni temelj

30. i 45.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1955.2 Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za životaSlobodan pristup
1955.1 Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života
2231 Nasljednička izjava Slobodan pristup
2217 Izjava svjedoka usmene oporuke
2216 Opoziv oporuke
2210 Oporuka
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
SUDSKA PRAKSA
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Nasljednička izjava (GŽ-871/05)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Napomena

 

Oporuka    razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)