Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

30. i 43.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2218 Međunarodna oporuka
2216 Opoziv oporuke
2213 Oporuka sa zapisom
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
2210 Oporuka
2200 Tužba radi utvrđenja ništavosti oporuke zbog nedostataka u volji oporučitelja
SUDSKA PRAKSA
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljednička izjava (GŽ-871/05)
Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine (Gž-3132/2008-2)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Napomena

 

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)