Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

30. i 60.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2202 Tužba radi utvrđenja valjanosti usmene oporuke
2210 Oporuka
2212 Oporuka sa određenim zamjenikom nasljednika
2213 Oporuka sa zapisom
2216 Opoziv oporuke
2217 Izjava svjedoka usmene oporuke
2218 Međunarodna oporuka
SUDSKA PRAKSA
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine (Gž-3132/2008-2)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Napomena

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)