Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

30. i 60.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2218 Međunarodna oporuka
2217 Izjava svjedoka usmene oporuke
2216 Opoziv oporuke
2213 Oporuka sa zapisom
2212 Oporuka sa određenim zamjenikom nasljednika
2210 Oporuka
2202 Tužba radi utvrđenja valjanosti usmene oporuke
SUDSKA PRAKSA
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine (Gž-3132/2008-2)
Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Napomena

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)