Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2218 Međunarodna oporuka
International will

Pravni temelj

151. ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1955.1 Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života
2213 Oporuka sa zapisom
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
2210 Oporuka
SUDSKA PRAKSA
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Nedostojnost za nasljeđivanje (Gž-1062/16-2)
Vlastoručna oporuka (Gž-2224/17-2)
Vjerovnik - stranka u ostavinskom postupku (Gž. 12/05-2)
Odgovornost za dugove ostavitelja (Gž. 220/05-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Napomena

Međunarodna oporuka  poseban oblik javne oporuke sastavljene u skladu s Konvencijom o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodne oporuke od 26. X. 1973. Oporuka sastavljena u obliku međunarodne oporuke valjana je u bilo kojoj državi koja je prihvatila Konvenciju bez obzira na mjesto gdje je sastavljena i gdje se nalazi ostavina te na ostaviteljevo državljanstvo, prebivalište ili boravište.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 711.)